woensdag 2 april 2014

Mijn korte ritten in Vlaanderen

In 2013 vond voor de negende keer de campagne Mijn Korte Ritten plaats. Doel is het stimuleren van lopen en fietsen voor korte verplaatsingen. De campagne loopt elk voorjaar. Groepen mensen ondertekenen een korte-rittencontract en beloven daarmee dat ze een maand lang 20 procent van hun korte autoritten op een andere manier afleggen. Alle ritten komen in aanmerking: naar de sportclub, het werk, de winkel, de crèche. Alle mogelijke groepen kunnen meedoen: bedrijven, (sport)verenigingen, vriendenkringen en buurtcomités. Deelnemers registreren hun uitgespaarde autokilometers en krijgen een overzicht terug met hun verbrande calorieën en uitgespaarde uitstoot en kosten. Ze motiveren elkaar omdat ze elkaars scores kunnen vergelijken. De organisator verloot prijzen onder de deelnemers, zoals een fiets- en wandelweekend, fietstassen en reischeques voor de trein. In 2011 was weervrouw Sabine Hagedoren het boegbeeld van de campagne. In 36 gemeenten deden 136 groepen met in totaal 1.368 deelnemers mee. Zij bespaarden:

woensdag 11 september 2013

Multimodale reisinformatie in Londen

De manier waarop Londen reizigers 'door de keten' helpt, spreekt tot de verbeelding. Het is voor reizigers vaak gecompliceerd om de weg te vinden in het ingewikkelde ov-netwerk. In een stad als Londen moet je vaak overstappen om je bestemming te bereiken. Maar hoe weet je nu wat de snelste, of de milieuvriendelijkste route is? Wat is de route met de minste overstappen? Hoe kom je zo droog mogelijk op je bestemming als het regent? Hoe vind je je bestemming of een aansluitende bus als je de metrohalte verlaat?

zondag 5 augustus 2012

Ontwikkelingen in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië (62,3 miljoen inwoners) is de aandacht voor mobiliteitsmanagement groter dan in andere Europese landen. Het is ook breder dan in Nederland. Groot-Brittannië is dus ook verder dan Nederland. Londen is zowel qua omvang als vernieuwing te beschouwen als de Europese koploper.

vrijdag 3 augustus 2012

Ontwikkelingen in Zweden

Bij Zweden denk je aan een uitgestrekt, dunbevolkt land: op Stockholm en Göteborg na is mobiliteitsmanagement daar toch niet nodig? Toch is Zweden een koploper. Het draait niet om bereikbaarheid en doorstroming. Maar wél om milieu en energie. Daarnaast willen Zweedse steden leefbaar en aantrekkelijk zijn. Dan zijn goede ruimtelijke planning en duurzaam vervoer onontbeerlijk.

Ontwikkelingen in Zwitserland

Het openbaar vervoer in Zwitserland (7,9 miljoen inwoners) is uitstekend: een efficiënt spoornet en ruimtelijke ontwikkelingen langs ov-assen in de steden. Vanwege de bergen moet Zwitserland efficiënt omspringen met de schaarse vlakkere ruimte. Het ruimtelijke beleid is streng en bevat prikkels voor mobiliteitsmanagement. Sinds tien jaar is mobiliteitsmanagement in opkomst. Reden: het energiebeleid.

donderdag 2 augustus 2012

Ontwikkelingen in Duitsland

foto: Trendy Travel
In Duitsland (81,7 miljoen inwoners) beperkte mobiliteitsmanagement zich lang tot een groepje experts en was er, op enkele uitzonderingen na, weinig activiteit. Vanouds ligt de nadruk op een goede organisatie van het vervoer en het creëren van goede voorzieningen, bijvoorbeeld voor openbaar vervoer. De nadruk lag en ligt op de ‘harde’ kant van de mobiliteit. Al zijn er ook ‘zachte’ initiatieven: zo reden er al in 1983 deelauto’s (Stattauto).